T:     06 - 3395 0850    E:     info@bodembelang.nl

Bodem BelangSonderingen

Sonderingen

Aanvraag offerte

Sonderingen worden toegepast om het draagvermogen van de grond op elke diepte te kunnen bepalen. Hiermee kan de maximale druk worden bepaald voor een fundering. Het risico op scheurvorming wordt zo uitgesloten. Verder wordt door een sondering de samendrukbaarheid van de grond bepaald. Hiermee kan een schatting worden gegeven van het zakken van een fundering. Met een stalen punt ‘conus’ wordt de grond in gedrukt (volgens NEN-EN-ISO-22476-1). Op regelmatige intervallen wordt de weerstand gemeten die de grond biedt tegen het indringen van de conus. Vooral de aard van verschillende grondlagen, evenals stoorlagen in zandformaties kunnen op deze wijze worden bepaald.

Met onze worden de sonderingen nauwkeurig uitgevoerd. Op de lokatie wordt de sondeerwagen met stempels waterpas geplaatst. Aan de hand van de oppervlakte wordt het aantal sonderingen bepaald. Hiervoor gelden richtlijnen. Het resultaat van de sondering wordt in een rapportage weergegeven.

Betrouwbare sonderingen vereisen een nauwkeurige methode

Door middel van sonderingen kan het draagvermogen en de bodemopbouw worden bepaald. Betrouwbare sonderingen vereisen een nauwkeurige methode en moderne meetapparatuur. Specialistische kennis over sonderingen, gecombineerd met praktische ervaring en expertise hieromtrent, is voor bruikbare informatie onontbeerlijk. Daarnaast is het zo dat de ontwikkelingen in de bouwwereld elkaar razendsnel opvolgen en op vele terreinen constant in beweging is. Veranderende regelgeving met betrekking tot natuur en milieu in relatie tot de ontwikkeling van bouwterreinen zowel op Europees als nationaal niveau is een van de aspecten die een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van sonderingen. Zo wordt de beschikbare bouwruimte steeds beperkter doordat ze aan steeds meer en hogere eisen moet voldoen. Bovendien is er technologisch op het gebied van sonderingen ook steeds meer mogelijk. Bodem Belang bespaart daarom geld noch moeite om deze ontwikkelingen op de voet te volgen.

Maak kennis met de dynamische wereld van sonderingen

Sonderingen hebben altijd tot doel om de geschiktheid en kwaliteit van de eventuele bouwgrond gedetailleerd in kaart te brengen. Om dit te bewerkstelligen wordt door ons gebruik gemaakt van een sondeerwagen die voorzien is van de meest moderne meetapparatuur. Om het risico van verzakkingen uit te sluiten moeten de funderingen voor de te bouwen constructies namelijk zeer precies worden ontworpen. Hiervoor dient de maximaal druk voor een fundering en de draagkracht van de grond te worden uitgerekend. Tevens wordt door middel van sonderingen het risico van scheurvorming in de toekomstige bouwconstructie uitgesloten. Het moge duidelijk zijn dat het maken van sonderingen een serieuze en complexe aangelegenheid is. Om meer over sonderingen te weten te komen en hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u altijd contact met ons opnemen. Er staat altijd iemand van Bodem Belang voor u klaar om u kennis te laten maken met de interessante en dynamische wereld van sonderingen

Aanvraag offerte

Rapportage
In het rapport van de sondering zijn de volgende onderdelen opgenomen;

  • sonderinggrafiek;
  • boorstaat met legenda;
  • locatietekening;
  • foto’s
Sonderingen