22 september 2021
9.JPG 5.JPG slib [bb2].jpg 2.JPG beurs.jpg 4.JPG

9.JPG

5.JPG

slib [bb2].jpg

2.JPG

beurs.jpg

4.JPG

Aanvraag offerte

Of wilt u alleen meer informatie aanvragen?

Meer informatie

Milieukundig bodemonderzoek Een bodemverontreiniging is vervelend, kan een risico zijn voor de gezondheid en kost geld. Het is daarom in veel gevallen prettig om te weten wat milieukundige kwaliteit van de grond en het grondwater is. In sommige gevallen is een (verkennend) bodemonderzoek verplicht (bouwvergunning of start van een bedrijf) in andere gevallen kan wenselijk zijn om te weten wat de milieukundige kwaliteit van de grond en het grondwater is (aankoop perceel). Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken waar Bodem Belang zich in heeft gespecialiseerd.

Schoon grond verklaring
Een Schoon grond verklaring is nodig in de meeste gevallen bij het aanvragen van een bouwvergunning of bij aankoop van een bestaand perceel. De kosten voor een schoon grond verklaring lopen sterk uiteen en is afhankelijk van de grootte van het perceel. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) Met een verkennend bodemonderzoek wordt de algemene kwaliteit van de bovengrond, de ondergrond en het grondwater onderzocht. Lees meer...

Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) Een sterke puinhoudende grond of puinverharding is vaak asbestverdacht als de herkomst van het puin niet bekend is. Met een asbest in grond onderzoek kan de grond of puinverharding op asbesthoudendheid worden onderzocht. Lees meer...

Asbestinventarisatie Voordat een pand mag worden gesloopt moet worden onderzocht of het pand asbest bevat. Het pand wordt van binnen en buiten geheel onderzocht op asbesthoudende materialen (hechtgebonden en niet-hechtgebonden). Van eventuele asbestverdachte materialen wordt een monster genomen. Asbest kan in vele vormen voorkomen (kit, rookgaskanalen, dakplaten e.d.).

Nulsituatie onderzoek In een aantal gevallen is het bij het opstarten van een bedrijf vanuit de Wet milieubeheer verplicht om de nulsituatie van de bodem vast te stellen. Bij de start van een bedrijf wordt vaak vanuit de Wet milieubeheer een nulsituatie onderzoek geëist. Het bodemonderzoek richt zich hierbij alleen op de mogelijke bodembedreigende activiteiten van het bedrijf. Hierbij kan het gaan om de opslag van chemicaliën, brandstoftanks of bijvoorbeeld een spuitplaats voor voertuigen. De analyses van de grond en het grondwater zijn gericht op de verdachte activiteiten.

Waterbodemonderzoek (NEN 5720) Ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden of voor het bepalen van de gemiddelde kwaliteit van het slib kan een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd. Bij het waterbodemonderzoek wordt de dikte van de sliblaag bepaald, worden dwarsprofielen gemaakt en wordt het slib bemonsterd en geanalyseerd conform de NEN 5720.

Partijkeuringen Om illegaal transport van vervuilde grond over de weg te voorkomen wil de overheid de grondstromen kunnen controleren. Lees meer...

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)/Reguliere saneringen Als uiteindelijk een verontreiniging is vastgesteld dan kan, indien nodig, een sanering worden opgestart. Lees meer...

Lozingsvergunning Voor graafwerkzaamheden voor bijvoorbeeld een kelder is vaak bronbemaling noodzakelijk. Het lozen van het water gebeurd vaak op het oppervlakte water. Hiervoor is, in veel gevallen, een lozingsvergunning noodzakelijk. Voor de lozingsvergunning moet de kwaliteit van het grondwater worden onderzocht. Er wordt hiervoor een peilbuis geplaatst. Ook worden proeven gedaan om de doorlaatbaarheid van de grond vast te stellen.

Bijzondere werkzaamheden Diepte-, puin-, beton- of asfaltboringen worden allemaal in eigen beheer uitgevoerd. Wij zijn altijd bezig met de ontwikkeling van onze machines zodat deze een brede toepasbaarheid krijgen. Lees meer...

Kwalibo Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Bodem Belang is bij Senternovem (bodemplus) een erkend bodemintermediair. Lees meer...  

Aanvraag offerte

Wij zijn in bezit van de onderstaande certificaten:
D.m.v. aanklikken kunt u deze inzien of uitprinten