19 oktober 2021
9.JPG 5.JPG slib [bb2].jpg 2.JPG beurs.jpg 4.JPG

9.JPG

5.JPG

slib [bb2].jpg

2.JPG

beurs.jpg

4.JPG

Bodemonderzoek

Voor grondig en diepgaand bodemonderzoek moet u bij Bodem Belang zijn

De redenen waarom u door ons een bodemonderzoek zou willen laten uitvoeren kunnen variëren. Soms is een bodemonderzoek door de overheid verplicht gesteld in verband met bijvoorbeeld de bouw en start van een bedrijf. Soms kan het zijn dat u door middel van bodemonderzoek door een onafhankelijke deskundige wilt laten vaststellen wat de kwaliteit van de bodem is. Bijvoorbeeld wanneer u van plan bent om grond aan te kopen. Los van economische overwegingen is het voor de gezondheid van mens en milieu echter altijd belangrijk om te weten of er sprake is van al dan niet ernstige bodemverontreiniging. Bodem Belang is een specialist als het om bodemonderzoek gaat dat grondig en diepgaand moet worden uitgevoerd. Door middel van deskundig bodemonderzoek zijn wij in staat om diverse soorten van bodemverontreiniging op te sporen, aan te tonen alsmede te reinigen en te saneren. Met Bodem Belang haalt u altijd de beste expertise in huis die er vandaag de dag op het gebied van bodemonderzoek voorhanden is.

Bodem Belang doet bodemonderzoek zonder concessies aan verontreiniging

Bij een verkennend bodemonderzoek wordt globaal de algehele conditie van de bovengrond, de ondergrond en het grondwater vastgesteld. Het bodemonderzoek kan er ook specifiek op gericht zijn om asbest op te sporen indien de grond in het verleden gebruikt is als stortplaats voor puin. Voorts wordt Bodem Belang ook vaak gevraagd om bodemonderzoek te verrichten naar de dikte en de hoedanigheid van de sliblaag in het water. Dit is bijvoorbeeld van belang ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. Tot slot is Bodem Belang een betrouwbare en graag geziene partner bij de zogenaamde nulsituatie onderzoeken. Dit soort van bodemonderzoek is middels wetgeving verplicht gesteld bij het opstarten van een onderneming wiens bedrijfs- en/of productieprocessen mogelijkerwijze een bedreiging voor de grond en het grondwater kunnen inhouden. Wanneer u geen concessies wilt doen op welk gebied van bodemverontreiniging dan ook, laat het bodemonderzoek dan over aan de bodemspecialisten van Bodem Belang.

Wilt u meer informatie over bodemonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Bodembelang, de specialist in Bodemonderzoek

Wij zijn in bezit van de onderstaande certificaten:
D.m.v. aanklikken kunt u deze inzien of uitprinten